8
logo
Andrew Zoppos

Starszy Instruktor Australijskiej Akademii Terapii Bowena

NAUCZANIE TECHNIKI BOWENA

Australijska Akademia Terapii Bowena oferuje program szkoleniowy cieszący się uznaniem i gwarantujący uprawnienia honorowane w wielu krajach świata. Aktualnie posiada on licencję rządu australijskiego.

Stosujemy system modułowy, składający się z 4 x 4-dniowych seminariów szkoleniowych, począwszy od modułu dla początkujących, aż po uzyskanie dyplomu.

 

PROGRAM SZKOLENIA
(12 miesięczny kurs – 7 modułów)

Moduł 1 & 2  to 4 dni kursu podstawowego (do natychmiastowego wykorzystania w kręgu rodziny i przyjaciół).

Moduł 3 & 4  to 4 dni kursu (do wykorzystania w leczeniu kontuzji sportowych i niektórych schorzeń ogólnych).

Moduł 5 & 6  to 4 dni kursu (poziom profesjonalny).

Pomiędzy poszczególnymi spotkaniami oferujemy seminaria powtórkowo-utwalające.

Moduł 7   to 4 dni kursu (w tym egzamin praktyczny i pisemny w celu otrzymania dyplomu).

DYPLOM
Australijskiej Akademii Terapii Bowena

Otrzymasz go po spełnieniu następujących warunków:

1. ukończeniu modułów 1-7 (minimum 128 godzin),
2. zaliczeniu egzaminu pisemnego i praktycznego,
3. dostarczeniu pisemnego studium 10 przypadków,
4. odbyciu 80 godzin kursu anatomii i fizjologii,
5. przedłożeniu certyfikatu ukończenia kursu pierwszej pomocy na poziomie zaawansowanym (16 godzin).

Osoby uprawnione do otrzymania dyplomu A.A.T.B. otrzymują również zaświadczenie MEN.
Ponadto przedsiębiorstwo Bowtech s.c. H.A. Opiła (oficjalny organizator szkoleń w Polsce) jest na liście instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, co umożliwia osobom poszukującym pracy z całej Polski otrzymanie skierowania na nasze szkolenia, a także ubieganie się o ich dofinansowanie.

Wiedza i doświadczenie

Cztery spotkania w rocznym cyklu szkolenia dają uczącemu się odpowiednią ilość czasu aby przyswoić prezentowany w ramach kursu materiał oraz aby osiągnąć odpowiedni poziom umiejętności praktycznych. Dają również okazję aby doświadczyć efektywności i terapeutycznego potencjału Techniki Bowena na własnym ciele. Gwarantujemy szybkie rezultaty. Innymi słowy obiecujemy, że jeśli będziesz używać Techniki Bowena zgodnie z prezentowanymi przez nas zasadami, to będziesz w stanie osiągnąć najbardziej zaskakujące rezultaty.

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

Moduł 8 (opcjonalny)
Kurs dla Profesjonalnych Terapeutów: 4 dni (powtórka wszystkich modułów plus nowe procedury, protokoły dla schorzeń przewlekłych, techniki diagnostyczne, prezentacja i rozdanie dyplomów).

Moduł 9 & 10 dla zaawansowanych (Specjalne Procedury Bowena 1):
2 x 2-dniowy kurs, zakończony egzaminem i dyplomem. 12 nowych, specjalistycznych procedur, które znajdą zastosowanie w leczeniu trudnych przypadków chorób neurologicznych i przewlekłych.

Moduł 11 & 12 mistrzowski (Specjalne Procedury Bowena 2). 2 x 2-dniowy kurs z Ossie i Elaine Rentsch lub Andrew Zoppos’em, zakończony egzaminem i dyplomem. 37 procedur specjalistycznych, ukierunkowanych na konkretne schorzenia lub organy – pozwala nie tylko na rozwinięcie praktycznych umiejętności, ale także umożliwia lepsze zrozumienie i uznanie dla pracy Toma Bowena.

Szkolenia tematyczne

W niektórych krajach organizowane są również szkolenia tematyczne, jak naprzykład:
• Technika Bowena w pracy okołoporodowej.
• Bowen dla sportowców.
• CCmrt – (Cat & Canin Muscle Release Therapy) – terapia dla psów i kotów.
• EMRT (Equine Muscle Release Therapy) – terapia dla koni.
I wiele innych.

Doskonałej jakości materiały szkoleniowe

Uczący się otrzymują wyczerpujący i bardzo szczegółowy podręcznik, w języku polskim (tłumaczenie Hanny Opiła zatwierdzone przez Australijską Akademię Terapii Bowena jako oficjalne) Zawiera on wskazówki zarówno w formie ilustracji jak i objaśnień słownych, tak aby był zrozumiały gdziekolwiek na świecie.

Wspierająca sieć

Jako student Akademii Bowena stajesz się częścią większej społeczności. Zakładamy, że nie tylko po prostu uczęszczasz na kurs, ale że stajesz się członkiem ciągle powiększającej się rodziny. W ten sposób należysz do grupy ludzi, których możesz naprawdę dobrze poznać i którzy będą dla ciebie wsparciem. Podążamy w tym samym kierunku i łączą nas te same cele: dzielimy się naszym wieloletnim doświadczeniem i pragniemy zagwarantować tobie jak najlepszy start w karierze terapeuty Bowena. Na świecie działa ponad 100 wykwalifikowanych instruktorów służących wsparciem i radą.

Wyjątkowe doświadczenie

Kiedy ludzie uczą się techniki Bowena często uświadamiają sobie, że jest to punkt zwrotny w ich życiu: istotnie przełomowe i wyjątkowe doświadczenie. Nasi instruktorzy już to przeżyli i poświęcają swój wysiłek abyś również ty mógł lub mogła, wynieść ze szkolenia jak najwięcej oraz żeby stało się ono dla ciebie miłym i niezapomnianym doświadczeniem.

Prostota naszą dewizą

Chociaż technika Bowena jest terapią dynamiczną i zaawansowaną, naszym celem jest uczynić szkolenie tak prostym jak to tylko możliwe. Zbyt wiele osób lubuje się w komplikowaniu procesu uczenia aby w jakiś sposób nadać swojej technice aurę tajemniczości i wyrafinowania, prawdopodobnie podając przy tym własną jej interpretację. Filozofia Toma Bowena zakładała coś dokładnie odwrotnego: być skutecznym przy zachowaniu prostoty. Naszym celem jest uczyć Bowtech w sposób PROSTY.